XXVIII Konkurs "Moja zabawka"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXVIII Konkursie „Moja zabawka”, finansowanego ze środków Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 Zadanie polega na wykonaniu według własnego pomysłu ZABAWKI z dowolnych materiałów i z zastosowaniem różnorodnych technik (z wyłączeniem artykułów spożywczych).

Kategorie konkursu:
KATEGORIA PODSTAWOWA - karta zgłoszenia
W tej kategorii nadsyłać można zabawki z ich standardowym przeznaczeniem – służące po prostu zabawie.

ZABAWKA TERAPEUTYCZNA - karta zgłoszenia
Kategoria obejmuje zabawki, które mogą pomóc w radzeniu sobie z problemami szkolnymi, domowymi, życiowymi, a także takie, które pomogą dziecku niepełnosprawnemu lub choremu walczyć z własną słabością czy cierpieniem. Do pracy należy koniecznie dołączyć dodatkowy opis, w jakiej sytuacji i w jaki sposób zabawka może być użyta.

KATEGORIA SPECJALNA: „NIE-STRASZNY DWÓR czyli OSWAJAMY TRADYCJĘ”  - karta zgłoszenia
W związku z ustanowieniem roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki, oraz realizacją projektu edukacji kulturalnej „NIE-STRASZNY DWÓR czyli OSWAJAMY TRADYCJĘ” zapraszamy do wykonania zabawki nawiązującej do tradycji polskich – ludowych, historycznych, kulturowych. Zabawki z tej kategorii powinny być opatrzone opisem informującym o źródłach inspiracji.

Finał konkursu odbędzie się 27 maja 2019 r o godz. 12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”.

Laureaci pokrywają koszty przyjazdu we własnym zakresie.
O szczegółach finału zaproszeni laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.