REKRUTACJA 2017/2018

Serdecznie zapraszamy rodziców i wychowanków do zapoznania się z nowymi zasadami rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota"! 

Elektroniczny system rekrutacji na zajęcia znajduje się pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
Wszystkie niezbędne informacje znajdą państwo w harmonogramie rekrutacji zamieszczonym na stronie www.mdkochota.edu.pl lub w sekretariacie MDK ”Ochota”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa, tel. (22) 822 28 95.

Harmonogram Rekrutacji

Zasady Rekrutacji