Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020

Zapraszamy rodziców i wychowanków do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej na zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 w Młodzieżowym Domu Kultury "Ochota".
Elektroniczny system rekrutacji na zajęcia będzie aktywny po 22 sierpnia br. pod adresem: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
Wszystkie niezbędne informacje znajdą państwo w harmonogramie rekrutacji uzupełniającej poniżej lub w sekretariacie MDK ”Ochota”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa, tel. (22) 822 28 95 w godz. 9.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zasadami postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020: Zasady postępowania rekrutacyjnego