Ochocka Scena Młodych

instruktor: Ewa Michałowicz
zajęcia: poniedziałek 18.15-20.30
wiek: 14-18 lat
sala:  sala widowiskowa

Ochocka Scena Młodych prowadzona przez Ewę Michałowicz to autorskie zajęcia teatralne skierowane do młodzieży licealnej opierające się na intensywnej pracy warsztatowej. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu profesjonalnych metod dramowych oraz aktorskich, uczestnicy OSM nie tylko szlifują swoje umiejętności artystyczne, ale również rozwijają swoje kompetencje społeczne.
Wybierane przez instruktora ćwiczenia są dostosowywane do aktualnych potrzeb oraz umiejętności uczestników, dzięki czemu każdy z nich ma możliwość indywidualnego rozwoju.
Aktorzy OSM pracują na wybranych tekstach kultury m.in. wierszach, monologach teatralnych i filmowych oraz nad autorskimi scenariuszami.
Efektem pracy warsztatowej są pokazy, a także uczestnictwo w konkursach oraz przeglądach teatralnych.