Znajdź nas na Facebooku!

TWÓJ 1% MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT!

  • Opublikowano: poniedziałek, 13, Kwietnia 2015 21:15
  • Odsłony: 3140

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej głównie na terenie dzielnicy Ochota. Współtworzą ją ludzie, których znacie: nauczyciele, instruktorzy i wychowawcy Młodzieżowego Domu Kultury, ci, którym ufacie, którym na co dzień powierzacie swoje dzieci.

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii (KRS 0000395029) w Warszawie działa na rzecz dzieci i młodzieży, a więc także – kształtowania oblicza naszego przyszłego społeczeństwa, które dzisiejsi młodzi będą już niedługo tworzyć.

Jak co roku wszystkie wpłaty z 1% przeznaczymy na działania statutowe, czyli m.in.:

  • letnie obozy profilaktyczno-artystyczne, na których dzieci tworzą znane w dzielnicy i Warszawie musicale z konstruktywnym przesłaniem
  • program profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze – szkolenia liderów młodzieżowych pomagających swoim rówieśnikom w środowisku szkolnym
  • program rówieśniczej edukacji obywatelskiej, wspomagający wydawanie młodzieżowego miesięcznika „Korniszon”
  • profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – warsztaty profilaktyczne w szkołach
  • międzyszkolny program edukacji rówieśniczej „Po Drugiej Stronie Lustra” i przegląd spektakli profilaktycznych tworzonych przez młodzież, inspirujący do pozytywnych zmian na rzecz bezpiecznego środowiska szkolnego
  • programy korekcyjne dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • integracyjne wyjazdy warsztatowe i obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców

Corocznie Oddział PTZN w Warszawie pozyskuje w konkursach grantowych ponad kilkaset tysięcy złotych, przeznaczanych na te działania. Aby to osiągnąć, niezbędny jest jednak także wymagany w każdym konkursie finansowy wkład własny organizacji, a bez środków z 1% nie jesteśmy w stanie takiego wkładu zapewnić.

Każda złotówka z 1% zwiększa szanse na pozyskanie kolejnych grantów – a więc szanse dzieci i młodzieży na zdobywanie umiejętności prospołecznych, bezpieczne, konstruktywne i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego; szanse wielu rodzin na osiągnięcie wzajemnego porozumienia i zbudowanie trwałych więzi.

Dajmy szansę na odnalezienie swojej drogi dzieciakom, młodzieży i rodzinom wpisując numer KRS 0000395029 w odpowiednią rubrykę formularza PIT.
Będziemy wdzięczni także za przekazanie tej informacji rodzinie i znajomym.

Więcej informacji o działalności Oddziału PTZN w Warszawie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.ptzn-waw.org/ 

WARSZTATY
DLA SZKÓŁ
Jest to oferta warsztatów profilaktycznych MDK Ochota dla zorganizowanych grup szkolnych.
MUSICAL
GRUPA DREAM TEAM
Formacja Musicalowa Dream Team corocznie tworzy musical o charakterze profilaktycznym.
KONCERTY
WOKALNA GRUPA REPREZENTACYJNA
EDUKACYJNE KONCERTY TEMATYCZNE
PROJEKTY MIEDZYNARODOWE
ERASMUS+
OBOZY
PROFILAKTYCZNO-ARTYSTYCZNE
SAMORZĄD
I WOLONTARIAT